Veilige renovatieprojecten voor architecten

24 May 2024
Veilige renovatieprojecten: wat Asbest Consulting kan betekenen voor architecten en projectontwikkelaars

Als architect of projectontwikkelaar sta je vaak voor uitdagingen bij renovatieprojecten. In dit artikel lees je waarom een asbestattest bij dit soort projecten een slimme zet is.

Veilig renoveren

De kans is groot dat er tijdens renovatieprojecten in woningen van voor 2001 asbesthoudende materialen worden gevonden. Ongeveer 80% van ons vastgoedpatrimonium is residentieel en volgens een studie van OVAM bevatten ruim 2,8 miljoen woningen asbesthoudende toepassingen. De mogelijkheid om asbest tegen te komen in deze woningen, schat OVAM op 70 tot 90%. (bron: Ovam)

 

Rome werd niet op één dag gebouwd (en de asbestproblematiek ook niet)

De huidige asbestproblematiek werd opgebouwd gedurende een periode van ruim 50 jaar. De oplossing voor dit maatschappelijk probleem vereist een consistente lange termijn aanpak en een goed doordachte planning. Asbest verwijderen uit woon- en werkomgevingen wordt dan ook een belangrijk aandachtspunt in Vlaanderen

 

In het verleden was er terecht veel aandacht voor beroeps gerelateerde asbestkankers. OVAM ziet nu een grotere hoeveelheid van omgevingsslachtoffers. Deze stijging beperken is een van de redenen waarom de overheid inzet op een hogere bewustwording en veiligheid rond asbest. Een missie waar Asbest Consulting graag aan meewerkt!

 

Actieplan asbestafbouw

Met het actieplan asbestafbouw streeft Vlaanderen tegen 2034 alle risicovolle asbesttoepassingen te verwijderen uit gebouwen, waaronder asbestcementen daken en gevels (= niet-hechtgebonden asbesttoepassingen). Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat weg zijn. Die streefdata zijn (voorlopig) niet wettelijk verplicht voor particuliere woningen/bedrijfsgebouwen. De overheid voorziet wel bijkomende maatregelen als de afbouw niet snel genoeg verloopt. (Bron: Vlaanderen.be). In 2024 was er ook een actualisatie van dit plan waarin de overheid eigenaars verderwil  sensibiliseren over het belang van het asbestattest door het asbestattest te verbinden aan belangrijke momenten en instrumenten.

 

Stap 1: identificatie van het gevaarlijke materiaal

Sinds 23 november 2022 is bij verkoop van een toegankelijke constructie die groter is dan 20m2, een asbestattest verplicht. In 2032 wordt deze verplichting algemeen. Dat wil zeggen voor 1 januari 2032 zal elk gebouw ouder dan 2001 onderzocht moeten zijn op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Op deze manier brengt de OVAM de omvang van het asbestpassief en onveilige situaties in Vlaanderen in kaart. Kopers en eigenaars kunnen zo passende voorzorgsmaatregelen nemen bij het omgaan met en verwijderen van asbesthoudende materialen.

 

Waarom wachten tot 2032 geen goed idee is

Je staat met je klanten voor een stevige totaalrenovatie? Dan zorgt een goed opgemaakt asbestattest voor de juiste informatie om deze werken veilig aan te vatten en uit te voeren.

In het attest staat welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, waar deze materialen zich bevinden, wat de staat is van het asbest en hoe het asbest veilig kan worden beheerd of verwijderd. Asbest Consulting zorgt na de inspectie ook steeds voor een gericht adviesgesprek met de klant.

 

Good to know:

De Vlaamse wetgeving rond asbest

Deze wetgeving verbiedt ‘een aantal handelingen met asbesthoudende materialen’, voor zowel burgers als professionals. Weten waar deze materialen zich exact bevinden, is de eerste stap.

 

Zo is het verboden om asbesthoudende materialen in te kapselen. Je mag asbesthoudende materialen ook niet verbergen of er constructies zoals zonnepanelen op aanbrengen. En laat dat nu net die inspanningen zijn die een mooie bijdrage leveren aan het verduurzamen van woningen.

 

De Federale wetgeving Codex over het welzijn op het werk

Als particulieren thuis werken laten uitvoeren door een aannemer, is die locatie de feitelijke werkplek van de aannemer en zijn werknemers. De federale wetgeving over veiligheid en gezondheid op het werk is dan van toepassing. De aannemer dient bij de eigenaar een asbestattest op te vragen voor de werken worden aangevat.

 

Werknemers beschermen tegen asbest is geen overbodige luxe. 78% van de vastgestelde beroepskankers houdt mogelijks verband met de blootstelling aan asbest (Bron: Raad van de Europese Unie, juni 2023).

 

Asbest Consulting is een professionele partner die kwalitatieve asbestattesten opmaakt. Als onafhankelijke experten zetten we onze specialistische kennis graag voor je in en assisteren je bij grote projecten ook met het sloopopvolgingsplan.

Wil je meer weten over hoe Asbest Consulting jou als architect of projectontwikkelaar kan ondersteunen bij veilige renovatieprojecten?

Asbest Consulting staat op de barricades en wil de gezondheidsrisico’s rond asbest sneller Vlaanderen uithelpen. Wij dragen daarom actief bij aan de bewustmaking van de impact van asbest op de woonveiligheid.

Blijf op de hoogte

Volg ons op de voet via onze social media-kanalen:

Elke maand nieuws over asbest en duurzaam wonen in je mailbox? Lees onze nieuwsbrief!

Alles weten

Bijblijven over asbest en duurzaam wonen? Lees onze nieuwsbrief:

©2022 asbest consulting
BE 0789 707 187
RPR Mechelen
Privacy- & cookieverklaringin brand gezet door de maanstekerij